Index

Het doel van de vereniging

De Vereniging "De Ouderzorg" is een welzijnsvereniging voor ouderen en is gevestigd te Leiderdorp.
Het doel is elkaar als leden van de vereniging te helpen om zolang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk in Leiderdorp te kunnen blijven wonen, dit met volledig respect voor ieders persoonlijke vrijheid.
Dat doel wordt mede bereikt door gezamenlijk als leden dicht bijelkaar gelegen, leeftijdsbestendige appartementen te (gaan) bewonen en daarbij een gemeenschapsruimte te beheren en te gebruiken.
Het zijn de appartementen in één van de woontorens aan de Laan van Berendrecht, voorheen de Laan van Ouderzorg - vandaar de naam van de vereniging -.

Terug naar de Index

Laatste en nuttig nieuws

 • 25 januari 2012: Maart 2011 was het vijf jaren geleden, dat vele leden van onze vereniging verhuisden naar woontoren-3 aan de Laan van Berendrecht. Van de feestelijke en artistieke lustrumactiviteiten maakte Frank Bos foto's. Zie links de Index om de foto's te bezichtigen.

 • 09 januari 2012: Op 14 december 2011 was er een kerstbuffet voor leden van de vereniging. Het buffet werd door een aantal van hen voorbereid.
  Frank Bos maakte foto's, zodat de niet-aanwezige leden kunnen zien wat ze gemist hebben. Zie links de Index om de foto's te bezichtigen.

 • 03 januari 2012: Op 3 augustus 2011 hadden leden van de vereniging een gezamenlijke lunch aan de Kagerplassen.
  Koos van der Born maakte enkele foto's. Zie links de Index om het geselecteerde deel van de foto's te bezichtigen.

 • 06 november 2011: Tineke Blans nodigde bewoners van de woontoren uit voor een borrel bij haar thuis op 02 september 2011.
  Tineke en Eine Iivonen maakten vele foto's ervan. Zie links de Index om het geselecteerde deel van de foto's te bezichtigen.

 • 22 april 2011: Koos van der Born en Frank Bos stellen enkele foto's van verenigingsactiviteiten beschikbaar.
  Koos heeft foto's gemaakt van het bezoek in mei 2008 aan Tulipland in Voorhout.
  Frank Bos heeft de wijnproeverij begin 2011 in de Gemmer in beeld gebracht.
  Zie links de Index om de foto's te bezichtigen.

 • 06 april 2011: Ook Koos van der Born stelt een aantal foto's van verenigingsactiviteiten beschikbaar. Om te beginnen enkele foto's van het bezoek in 2010 aan de Japanse Tuin in Naaldwijk. Frank Bos heeft ze geschikt gemaakt voor plaatsing op een webpagina. Zie de Index om de foto's te bezichtigen.

 • 21 januari 2011: Inmiddels zijn de overige door Frank Bos gemaakte foto's van verenigingsactiviteiten op verschillende webpagina's gezet.
  De betreffende activiteiten zijn via de Index te bezichtigen.

 • 14 januari 2011: Onze verenigingsfotograaf Frank Bos heeft bij meerdere verenigingsactiviteiten foto's ervan gemaakt.
  Als eerste van die activiteiten is een serie foto's te zien van de opening van een expositie van kunstwerken van Joan Vermeulen in de Gemmer. De foto's zijn te bezichtigen door hierop te klikken.

 • 12 januari 2011: Bij het afscheid van Miep van Esch is een groepsfoto van leden van De Ouderzorg gemaakt.
  De foto is te bezichtigen door hierop te klikken.

 • 07 januari 2011: Op 06jan11 werd de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging gehouden. Daarvan zijn een aantal foto's gemaakt
  De foto's zijn te bezichtigen door hierop te klikken.

 • PanoramaHoutkamp
  17 juni 2008: Dit is een gedeelte van een panoramische foto van de Houtkamp, genomen vanuit woontoren-3 vanaf de achtste verdieping.
  Het hiernaast getoonde deel van de panoramafoto is in groter formaat bekijken door hierop te klikken.

 • 02 februari 2008: Het hiervoor genoemde appartement op de 12e verdieping is sinds 01 december 2007 verhuurd. Eventuele belangstellenden voor een appartement dienen hun belangstelling aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken en kunnen zich inschrijven als aspirantlid om op een wachtlijst voor geinteresseerde toekomstige huurders te worden geplaatst.

 • 08 april 2007: Op 01 april 2007 is één van onze leden verhuisd, waardoor een appartement op de 12e verdieping is vrijgekomen. Aspirantleden die belangstelling hebben voor dit appartement dienen hun belangstelling aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken en tevens contact op te nemen met de verhuurder, Vesteda te Den Haag.

 • Gemmerteam in aktie
  21 februari 2007: De gemeenschapsruimte, inmiddels Gemmer genaamd, kampte met een zeer hinderlijke akoestiek.
  Voldoende reden derhalve om er iets aan te doen. Een klein team uit ons midden heeft de klus ter hand genomen en gister geklaard.
  Foto's, gemaakt door onze huisfotograaf en medebewoner, F. Bos, geven een beeld van het werk en het resultaat. De foto's zijn te bezichtigen door hier op te klikken.

 • 09 juni 2006: Vandaag vond de officiële opening van onze gemeenschapsruimte plaats.
  De ex-wethouder Molkenboer van Leiderdorp die veel heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de woontorens en het kunnen betrekken van de "derde" woontoren door leden van onze vereniging, verrichtte de officiële opening. Bijna alle leden van de vereniging woonden de opening bij. Ook waren er veel genodigden, zoals vertegenwoordigers van Vesteda, Reehorst, ING-bank, gemeente Leiderdorp, onze buurman de audiciën en de pers.
  Middels enkele foto's, gemaakt door onze huisfotograaf en medebewoner, F. Bos, wordt een impressie gegeven van de gebeurtenis. De foto's zijn te bezichtigen door hier op te klikken.

 • 30 april 2006: In de algemene ledenvergadering, gehouden op 20 februari 2006, is de definitieve tekst van het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld.
  De tekst van het huishoudelijk reglement is te lezen via de Index hiernaast of door hier op te klikken.

 • 1eSleuteluitreiking01mrt06
  01 maart 2006: Vanaf deze dag werden de appartementen van woontoren-3 successievelijk beschikbaar gesteld aan onze leden.
  De sleuteluitreikingen vonden eveneens vanaf deze datum plaats.
  In aanwezigheid van het bestuur van onze vereniging en twee vertegenwoordigers van Vesteda werd, zoals hier is te zien, de eerste sleutel uitgereikt aan onze secretaris en zijn echtgenote.


 • Medio februari 2006: Imiddels zijn ook de laatste twee appartementen verhuurd, zodat woontoren-3 geheel is bezet door leden van onze vereniging.

 • 01 december 2005: In de gemeenschapsruimte op de begane grond is de deur op een andere plek terecht gekomen dan eerst het plan was. Dat houdt ook in dat het keukentje iets gewijzigd zal worden of op een andere plek zal worden geplaatst. Waar dat zal zijn is nog onderwerp van overleg met Vesteda en aannemer.
  Zie in de Index onder "maattekeningen van de kamers" voor een verbeterde en gedetailleerdere tekening met maten van de gemeenschapsruimte.

 • 19 november 2005: Inmiddels is het aantal kandidaathuurders voor onze woontoren weer toegenomen, zodat op 18nov05 22 appartementen van onze woontoren zijn verhuurd.
  Zie in de Index onder Ledental en Lidmaatschap voor nadere informatie.

 • 04 november 2005: Links in de Index onderaan is een link geplaatst naar een web-pagina waarop drie panoramafoto's zijn te vinden. Twee ervan zijn genomen vanaf de achtste verdieping van woontoren-3 met panoramische uitzichten over de Houtkamp en over Leiderdorp en Leiden.

 • 31 oktober 2005: Inmiddels is er een nieuwe mogelijkheid bekend geworden om aan de eis van het niet mogen lijmen of spijkeren op de vloeren te kunnen voldoen.
  Het betreft Sempafloor Classic, een onderlaag waarop de eigenlijke vloerbedekking, zoals tapijt, wordt gelijmd. Sempafloor is ongeveer 4,5 mm dik, is geschikt voor gebruik van meubilair met wielen e.d. en heeft een lage warmtedoorlaatweerstand van 0,06 m2K/w.
  De laag wordt los op de cementvloer gelegd en is daardoor gemakkelijk verwijderbaar.

 • 1 oktober 2005: Wat te doen vanwege het niet mogen lijmen of spijkeren op de vloeren? Één van de toekomstige huurders van een appartement in woontoren drie heeft zich verdiept in de problemen rond vloerbedekking, vloerverwarming en de eis van Vesteda dat vloerbedekking niet op de cementvloer mag worden gelijmd of gespijkerd.
  Om tegelijk aan beide eisen te kunnen voldoen ontkom je niet aan een onderlaag waarop de eigenlijke vloerbedekking, zoals tapijt, marmoleum, laminaat e.d. wordt aangebracht.
  Er blijken onderlagen te bestaan die zelfplakkend, gemakkelijk verwijderbaar, goed warmtedoorlatend en geschikt voor gebruik van meubilair met wielen e.d. zijn.
  Nadere informatie hierover is o.a. te vinden op deze web-pagina.

 • 24 september 2005: Vandaag is opnieuw een mijlpaal bereikt in de bouw van onze woontoren; de bouwkraan is gedemonteerd. Twee foto's in combinatie geven daarvan een beeld. Om de foto's te bekijken, klik hier.

 • 16 juli 2005: De toekomstige bewoners van de appartementen in onze woontoren hebben een kijkje kunnen nemen in de modelwoning, een rechterappartement. Er zijn foto's van negen vertrekken of delen ervan genomen die via de index of hier te bezichtigen zijn.

 • 17 juni 2005: Inmiddels zijn de balcons en een groot deel van de kozijnen van onze woontoren gemonteerd. Twee foto's geven daar een beeld van. Om de foto's te bekijken, klik hier.

 • 31 mei 2005: Gister, 30 mei 2005, is het plan voor de inrichting van de parkpromenade aan de Laan van Berendrecht gepresenteerd aan o.a. enkele leden van het bestuur van onze vereniging. Drie fotoachtige schetsen van de geplande promenade zijn te bezichtigen door in de index onder "De woontorens" te klikken op "planschetsen".

 • 15 mei 2005: De plattegronden, zoals deze in de ontvangen brochure staan, zijn nu op de web-pagina's van Vesteda te bekijken.
  Om de plattegronden rechtstreeks te bekijken, klik hier.
  Door op de gewenste plattegrond te klikken verschijnt een nieuw venster met de vergrootte plattegrond. Die plattegrond kan nog verder vergroot worden door op de tekening rechtsonder op het vierkantje met de pijltjes te klikken.

 • 26 april 2005: Vesteda heeft inmiddels web-pagina's over de Parkpromenade aan de Laan van Berendrecht met de woontorens op internet gezet. Op dit moment zijn de plattegronden helaas nog niet vervangen door de nieuwste versies. Binnenkort worden de oude plattegronden echter vervangen door de nieuwe.
  Om de web-pagina's te bekijken, klik hier.

 • 21 april 2005: Een foto van het complete betonskelet van onze woontoren tot en met de twaalfde verdieping met opbouw. Om de foto te bekijken, klik hier.

 • 23b maart 2005: Twee foto's van onze woontoren tot en met de achtste verdieping. Het betonskelet wordt nu getoond vanaf links en rechts gezien. Om ze te bekijken, klik hier.

 • 23a maart 2005: Degenen die een houten vloer (parket, lamellen of laminaat) willen leggen zullen geinteresseerd zijn in de eventuele geschiktheid bij vloerverwarming als hoofdverwarming.
  In een document, te lezen via deze link, is daarover informatie te vinden. In dat document komt o.a. de volgende tabel voor. • We zien dat daarin de zg. R-waarde onder of rond de 0,13 m2 K/W ligt.

 • 13 maart 2005: Voor degenen die na de verkoop van hun huis de opbrengst ervan geheel of voor een deel willen gebruiken voor de huur van het appartement heb ik een eenvoudig te gebruiken programma gemaakt.
  Dat programma berekent het jaarlijkse kapitaalverloop uitgaande van een beginkapitaal aan het begin van jaar nul en dat op een spaarrekening wordt gezet of op een andere wijze wordt belegd. Op basis van de jaarlijkse renteopbrengst en de jaarlijkse opname van een deel van het kapitaal wordt overzichtelijk weergegeven hoe de stand van het resterende kapitaal aan het begin van de opeenvolgende jaren is. Ook wordt het verloop grafisch weergegeven, zoals hier als willekeurig voorbeeld is weergegeven.

  Grafiek kapitaalverloop

  Dit programma kan worden gedownload voor eigen gebruik op een PC via de Index en Varia of rechtstreeks door hierop te klikken. Er verschijnt dan een pagina met nadere uitleg over het programma en hoe het te downloaden.

Ouder nieuws bevindt zich in het archief.

Terug naar de Index

Komende bijeenkomsten

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering is gepland op maandag 07 maart 2011 om 20.00u in de gemeenschapsruimte Gemmer; de zaal is dan open vanaf 19.30u. De agenda en andere stukken voor deze vergadering zullen tevoren aan alle leden worden toegestuurd.

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op een nader te bepalen datum, tijd en plaats.

Terug naar de Index

Ledental en woonwensen

Op 31 december 2010 waren er 64 leden, waarvan 34 huurleden en 30 aspirantleden, ingeschreven bij de vereniging.
Alle appartementen in de woontoren waar de vereniging verhuurrecht op heeft zijn verhuurd aan de leden van de vereniging.
Liefhebbers voor het lidmaatschap van de vereniging en plaatsing op de wachtlijst voor een appartement in onze woontoren kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de vereniging (of per email via Secretariaat of De Ouderzorg).

Toewijzing van een vrijkomend appartement vindt plaats in de volgorde van aanmelding van lidmaatschap van de vereniging onder die aspirantleden die belangstelling ervoor hebben kenbaar gemaakt.

Terug naar de Index

Lidmaatschap

Tot heden heeft geen actieve werving van leden plaatstgevonden. Eventuele geinteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de vereniging, waarna de aanvrager een formulier krijgt toegezonden. Door terugzending van dat formulier onderschrijft de aanvrager de doelstelling van de vereniging.
Vanaf het jaar 2006 geldt een maandelijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de vereniging. In die bijdrage is begrepen het aandeel in de huur van de gemeenschapsruimte en de exploitatie ervan. De inning van de bijdragen vindt plaatst middels automatische incasso.
In 2011 bedraagt de bijdrage per maand voor:
 • aspirantleden € 6,50 per lid en € 13,00 per echtpaar,
 • huurleden € 13,00 per lid en € 26,00 per echtpaar.

Terug naar de Index

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur en de vereniging worden onder meer bijgestaan door
 • een beheercommissie voor de gemeenschapsruimte,
 • een werkgroep voor activiteiten,
 • een redactie van de Gemmerkrant, waarin onder meer de verschillende activiteiten onder de aandacht van de leden wordt gebracht,
 • een kascontrolecommissie.

Terug naar de Index

Algemene informatie en enkele adressen

De Vereniging "De Ouderzorg" is opgericht op 1 juli 1996 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: H 40448534

De vereniging heeft een bankrekeningen bij de Rabobank
nummer: 3356.86.648
op naam van De Ouderzorg te Leiderdorp.

Voorzitter Vereniging "De Ouderzorg"
Laan van Berendrecht 164
2352 VM Leiderdorp
Telefoon: 071-5893490
Epost: H.Vendrig@Wxs.NL

Secretariaat Vereniging "De Ouderzorg"
Laan van Berendrecht 196
2352 VM Leiderdorp
Telefoon: 071-5894030
Epost: NeJeJa@Casema.NL

Penningmeester Vereniging "De Ouderzorg"
Laan van Berendrecht 190
2352 VM Leiderdorp
Telefoon: 071-5897532
Epost: TonyVanDijk@Live.NL

Terug naar de Index

Varia, dat wil zeggen alles wat niet onder een van de andere titels thuishoort.

Terug naar de Index


Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 25jan12
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 meer dan 40000 maal bezocht.