Download het Excel spreadsheet-programma Kapitaalverloop

Met "Kapitaalverloop" kunt u op eenvoudige wijze zien hoe een beschikbaar kapitaal aan het begin van jaar nul in waarde jaarlijks af- of toeneemt. Aangenomen wordt dat het kapitaal op een spaarrekening staat of op een andere wijze is belegd. De berekening van de toe- of afname van het kapitaal gaat uit van jaarlijkse inleg of opname van geld en de renteopbrengst van het belegde kapitaal.

Hoe "Kapitaalverloop" te gebruiken wordt in het programma aangegeven en uitgelegd.
Bijgaande afbeeldingen van een deel van het venster van "Kapitaalverloop" tonen hoe eenvoudig het gebruik ervan is. Ingevoerd hoeven slechts te worden het beginkapitaal, de rente en de jaarlijkse opname of inleg.


Berekeing kapitaalverloop

Grafiek kapitaalverloop


Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat "Kapitaalverloop" alleen goed werkt op een PC voorzien van het spreadsheet-programma Excel. Het werkt ook wel met het programma Works, maar de grafiek zal ontbreken.

Alvorens het installatieprogramma voor "Kapitaalverloop" over te brengen naar uw PC, is het verstandig om

eerst de volgende toelichting te lezen.

Met behulp van een installatieprogramma wordt "Kapitaalverloop" op uw PC geinstalleerd. Nadat u onder aan deze pagina de klikopdracht om "Kapitaalverloop" te installeren hebt uitgevoerd, verschijnt er een download-venster. Gebruik vervolgens bij voorkeur de knop "Openen" of "Uitvoeren", want dat is de eenvoudigste manier om het programma "Kapitaalverloop" op uw PC op te bergen. Voer daartoe de in de opeenvolgende venstertjes verschijnende stappen volgens het aangegeven "recept" uit.

Het installatieprogramma geeft als plaats van bestemming van "Kapitaalverloop" de map C:\Program files\Excel-programma's aan, maar u kunt zonder problemen "Kapitaalverloop" in een door u gewenste map op de door u gewenste schijf plaatsen.

Aan het slot van de installatie wordt aangegeven hoe u het programma kunt starten.

"Kapitaalverloop" wordt op uw PC geinstalleerd door hier op te klikken.


Terug naar de Index

Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 12 maart 2005
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.