De onthulling van de nieuwe naam voor de wandelpromenade.
Tot 21 juni 2004 was het nog de Laan van Ouderzorg.

De omhulde naam   De onthulling
^ 21 juni 2004: De omhulling en de onthulling.^

De naam Berendrecht    Wapen van Berendrecht
^ Het naambord en het wapen van Berendrecht.^

Vr de omsingeling van Leiden door de Spaanse troepen heeft in Leiderdorp vlakbij de Laan van Berendrecht het kasteel Berendrecht gestaan.
In 1574 is kort vr die omsingeling ter vermijding van gebruik door de Spanjaarden het kasteel afgebroken.

Terug naar de Index

Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 22 juni 2004
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.