De onderstaande foto's geven een beeld van het grondwerk
voor de bouw van de woontorens.

Naarmate de werkzaamheden vorderen zullen meer foto's worden getoond.

Damwanden woontoren-1 11 maart 2004
^ 11 maart 2004: De damwand voor de bouw van woontoren-1 wordt aangebracht.^

Stortbetonpalen woontoren-2 24 maart 2004  Heimachine aan het werk


Foto links, 24 maart 2004: Vlak naast de woontorens wordt niet geheid, maar worden de palen in de grond "gegoten" om trillingen te voorkomen. De slang in de voorgrond voert het nog vloeibare beton aan.
Foto rechts, 26 maart 2004: De verderaf staande palen worden op de ouderwetse manier de grond in geheid.

Bord 6apr04 bij   Bord 6apr04 bij
Op 6 april 2004 werd de formele eerste paal de grond in geheid door wethouder Molkenboer. Ook werd het Vesteda-bord onthuld.
Het bestuur van de vereniging behoorde tot de genodigden.

Uitgraven grond kelderruimte  De uitgegraven bouwput
21 april 2004: De grond op de plek van de toekomstige kelderruimte wordt weggegraven.
29 april 2004: De vier meter diepe bouwput met een extra laag deel voor de liftschacht. Goede tellers vinden 70 paalkoppen.
Helaas is dit nog niet de bouwput van woontoren drie.

Betonvloer 1e verdieping
16 juli 2004: De betonvloer van de eerste verdieping is gereed.


Terug naar de Index

Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 16 juli 2004
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.