De onderstaande drie foto's zijn genomen op 1 september 2000 om 16.00 uur vanaf de 6e verdieping aan de kopse kant van de flat aan de Roodborststraat.

Schuin links vanaf 6e verdieping Roodborststraat
^ Schuin naar links, richting gemeentehuis ^

Rechtvooruit vanaf 6e verd. Roodborststraat
^ Recht naar voren, richting Heemtuin ^

Schuin rechts vanaf 6e verd. Roodborststraat
^ Schuin naar rechts, richting Santhorst ^


Terug naar de Index

Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 1 september 2000
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.